Wat leren we in groep 6

Rekenen 

Voor rekenen gebruiken we de nieuwste versie van Pluspunt. De methode is opgebouwd uit 12 blokken en na ieder blok is er een toets. We werken in de klas in 3 niveaus; elk kind heeft een werkboek op zijn/haar niveau. De rekendoelen hangen ieder blok in de klas. In groep 6 leren de kinderen nieuwe onderdelen: getallen tot 10.000, cijferen, breuken en het metriek stelsel.  

Wilt u thuis regelmatig blijven oefenen met de tafels en het klok kijken (analoog- en digitaal)?  

 

Taal 

Bij taal gebruiken we de methode Taal Actief en wordt er gewerkt aan de onderdelen: spreken, luisteren, verhaaltjes schrijven, zinsbouw en woordenschat. Na een thema van 3 weken volgt een toets. Aan de hand van de toets gegevens maken de kinderen verschillende oefeningen. Er zijn kinderen die nog extra moeten oefenen en kinderen die moeilijkere stof gaan maken.  

 

Spelling 

Ook bij spelling gebruiken we de methode Taal Actief en werken we 3 weken aan een thema. Na de basislessen met instructie volgt een dictee. Naar aanleiding van deze resultaten maken de kinderen verschillende oefeningen en volgt het controledictee. Naast de lessen oefenen de kinderen ook de woorden op de computer met het programma BLOON. Per blok moeten de kinderen een woordenlijst oefenen. Dit is het wekelijkse huiswerk. Op woensdag moeten zij dit af hebben.  

 

Technisch lezen 

We hebben 2x in de week Estafette om het technisch lezen te bevorderen. Ook gaan we een aantal keer naar de bibliotheek om boeken te kiezen die de kinderen kunnen lezen in de klas. Wilt u thuis ook met uw zoon of dochter lezen? Iedere dag ongeveer 10 minuten lezen kan er al voor zorgen dat het lezen steeds beter gaat. Praat daarna ook samen na over het boek om te controleren of uw kind het verhaal heeft begrepen.  

 

Begrijpend lezen

We gebruiken op school de methode Nieuwsbegrip. Op dinsdag komen de nieuwe teksten online, omdat de lessen altijd over actuele onderwerpen gaan. Na de Nieuwsbegriples moeten de kinderen thuis op de computer Nieuwsbegrip maken (dit kan dus pas vanaf dinsdagmiddag). Elke vrijdag moeten zij het huiswerk afhebben. Het is belangrijk dat de kinderen bij het huiswerk eerst het deel ‘woordenschat’ maken en daarna pas de vragen bij de tekst.  

 

Wereldoriëntatie 

De kinderen krijgen biologie, verkeer, aardrijkskunde en geschiedenis.  

 Na een thema van geschiedenis en aardrijkskunde krijgen de kinderen een toets. Ze krijgen een week voor de toets een samenvatting mee, zodat ze thuis kunnen leren. Bij aardrijkskunde moeten de kinderen ook topografie leren, dit is een aparte toets. De kinderen moeten dan plaatsen, provincies, rivieren en gebieden uit hun hoofd leren en zij moeten de aardrijkskundige namen goed kunnen schrijven (met de juiste spelling en met een hoofdletter).  

 

Engels  

Twee keer in de week krijgen de kinderen Engels. De methode die we hiervoor gebruiken is Stepping Up. De kinderen luisteren naar Engelse woorden, lezen korte teksten en oefenen met het spreken en schrijven. In groep 6 krijgen de kinderen chapter 5, 6, 7 en 8 aangeboden. Vanaf chapter 6 krijgen de kinderen ook Engelse woordjes als huiswerk op.  

  

Huiswerk 

We geven de leerlingen huiswerk op om hen voor te bereiden op het maken en leren van huiswerk op het Voortgezet Onderwijs. Verder kan het huiswerk ingezet worden om extra oefening te verzorgen.  

 

·         Maandag: vanaf chapter 6 Engels. 

·         Woensdag: Bloon op de computer.  

·         Vrijdag: Nieuwbegrip op de computer.  

·         Tussendoor worden de geschiedenis- en aardrijkskunde toetsen opgegeven.  

 

Agenda 

In de groepen 6 t/m 8 gebruiken de leerlingen een agenda, zodat de leerlingen op een overzichtelijke manier hun huiswerk kunnen inplannen. De agenda moet elke dag mee naar school en weer mee terug naar huis. 

 

Weektaak 

Naast het gewone schoolwerk hebben de kinderen een weektaak. Dit moeten ze zelf inplannen en op vrijdag afhebben.  

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren