Ons onderwijs

Een stralende toekomst begint op De Horizon!

 

De kernwaarden die wij als school hebben vastgesteld om ons richting te geven, zijn de volgende;

Respect, Veiligheid, Ontwikkelen, Plezier en Samenwerken.

Deze waarden zijn zichtbaar en voelbaar in onze school en ons onderwijs.

 

De basis is voor ons een veilige omgeving, met respect voor elkaar en de omgeving, waarin kinderen tot leren kunnen komen. Onze school is gecertificeerd als "Veilige school." Plezier is een andere voorwaarde om tot leren te komen. De school, ouders en leerlingen zorgen gezamenlijk voor een optimale, brede ontwikkeling. We bieden onze kinderen die verschillen in achtergrond, niveau en aanleg kansen zich optimaal te ontplooien. Niet alleen de basisvakken, maar ook ontwikkeling van vaardigheden en talentenontwikkeling vinden wij belangrijk. Zo haalt een kind, samen met ouders, medeleerlingen en de school, het maximale uit zichzelf en zal het later succesvol kunnen functioneren in een steeds sneller veranderende maatschappij.

 

Pedagogische visie
Wij willen dat alle kinderen zich welkom voelen op onze school. Een goede sfeer, gebaseerd op vertrouwen, is belangrijk, om tot groei en leren te komen. Door middel van duidelijke regels en afspraken creeren we een veilige omgeving. Met behulp van onze methoden "KIVA"en "PAD" besteden wij veel aandacht aan het sociaal-emotionele functioneren. Samenwerken hoort hier ook bij, op school en met thuis. Ouders zien wij als educatieve partner, we doen het samen! Eigenaarschap en zelfstandigheid vinden wij erg belangrijk, we doen dit o.a. door zelfstandig te werken aan weektaken.

 

Didactische visie
Het onderwijs stemmen wij zoveel mogelijk af op verschillen tussen leerlingen. Zij leren daarom verschillende leerstrategieƫn toe te passen. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de leef- en belevingswereld, variƫren met cooperatieve werkvormen en geven toepassingsgerichte opdrachten. Als team werken wij permanent aan onze professionaliteit en deskundigheid. Wij werken met leerkrachtcoaches, die in de groepen komen, om onze leerkrachten te begeleiden en te ondersteunen waar nodig. Zo werken wij ook aan een doorgaande lijn, vanaf de peuterschool tot groep 8.

 

Wij maken gebruik van moderne methodes voor alle vakken. In 2018 hebben wij voor de leerkrachten en leerlingen nieuwe computers en laptopkarren aangeschaft, om met moderne toepassingen te kunnen werken. De komende tijd willen we hier meer gebruik van gaan maken, om ICT beter ter ondersteuning van het leerstofaanbod in te zetten.

 

Verder verwijzen we u naar onze schoolgids.

 

logo_veiligeschool

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren