Ons onderwijs

Een stralende toekomst begint op De Horizon!

 

Wij werken in de onderbouwgroepen met de methodiek “Speelplezier” waarin het spelend leren centraal staat. Vanaf de peuters naar de kleuters is er een sterke doorgaande lijn.

 

Vanaf groep 3 zitten de leerlingen in jaargroepen waarin met (max. 3) niveaugroepen gewerkt wordt. Omdat wij inzetten op een goede basis is er veel aandacht voor taal en rekenen. Hierbij maken wij o.a. gebruik van het Directe Instructie Model (DIM) en ERWD-protocol.

 

In alle groepen wordt gewerkt met coöperatieve werkvormen. Kinderen leren naast samenwerken ook zelfstandig werken, zo wordt er een deel van de lesstof in een weektaak verwerkt. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfredzaam (leren) zijn en verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.

 

T.a.v. ons aanbod zijn de referentieniveaus met bijbehorende cruciale doelen leidend. Wij borgen onze doorgaande lijn d.m.v. “Onderwijsplannen” voor de basisvakken. Hierin staan op schoolniveau afspraken en wijze van uitvoering beschreven rond leertijd, differentiatie etc. Deze plannen worden gekoppeld aan de onderwijsresultaten. 

 

Ondersteuning

Wij hebben een Remedial Teacher in dienst, die zowel kinderen die extra instructie nodig hebben apart of in groepjes begeleidt, maar ook kinderen die extra uitdaging nodig hebben, oftewel de plusleerlingen. Verder hebben wij ook extra mensen binnen de school, waaronder een Taalspecialist en onderwijsassistenten, om kinderen individueel en in groepjes extra ondersteuning te bieden, op taal, lezen en rekenen. Dit wordt vanuit de NPO-gelden betaald, die wij vanuit de overheid ontvangen, n.a.v. corona en hierdoor opgelopen achterstanden.

 

Andere vakken

Naast de aandacht voor de basisvakken is er uiteraard ook aandacht voor andere ontwikkelingsgebieden, zoals creativiteit, beweging, sociaal-emotionele vorming en burgerschap. Burgerschap omvat een breed terrein en maakt deel uit van vakgebieden zoals gezondheidseducatie, verkeer, sociale redzaamheid, natuuronderwijs en geschiedenis. Ook tijdens het godsdienstonderwijs komen zaken zoals gedrag, normen en waarden uiteraard aan de orde.

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Wij werken met KiVa en PAD (Programma Alternatieve Denkwijzen)  t.b.v. de sociaal-emotionele ontwikkeling. Onder de coördinatie van de gedragsspecialist (Melissa Bregman) en de werkgroep Gedrag worden afspraken en beleid gemaakt en geborgd. Er is een jaarplanning met thema’s en activiteiten per leerjaar. 

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Schoolgids 2023_2024.pdf en deze website.

 

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren