MR (medezeggenschapsraad)


De MR behartigt de belangen van de leerlingen, ouders en leerkrachten van de school. Daartoe heeft de MR inspraak op diverse beslissingen van de directie. Op de Horizon werken wij met een 2-12 raad, waarin ook een ouder van de peuterschool zitting heeft. Als er relevante zaken geagendeerd zijn m.b.t. de peuterschool, sluit dit lid aan bij de vergadering.

 

Op dit moment zoeken wij een nieuw lid, vanuit de peuterschool!


Iedere zes tot acht weken komt de MR bijeen. De vergadering is openbaar en kan door iedereen worden bijgewoond. De directie voert het overleg met de MR namens het college van bestuur van SCOH. Tijdens de vergaderingen worden actuele onderwerpen besproken en jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals de formatie, schoolplan, schoolgids etc.

 

De MR leden in schooljaar 2023-2024 zijn:

 

Vanuit het team:

juf Marianne van Lith (Voorzitter)

juf Corine ter Mul

juf Nadine de GoedeNamens de ouders:

Kayi Chan

Alenka Iskra

Vacature (ouders peuterschool)

 

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben voor de MR, kunt u bij de leden terecht of een mail sturen naar mvlith@scoh.nl

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren