MR (medezeggenschapsraad)


De MR behartigt de belangen van de leerlingen, ouders en leerkrachten van de school. Daartoe heeft de MR inspraak op diverse beslissingen van de directie.


Iedere zes tot acht weken komt de MR bijeen. De vergadering is openbaar en kan door iedereen worden bijgewoond. De directie voert het overleg met de MR namens het college van bestuur van SCOH. Tijdens de vergaderingen worden actuele onderwerpen besproken en jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals de formatie, schoolplan, schoolgids etc.

 

De MR leden in schooljaar 2018-2019 zijn:

 

Vanuit het team:

juf Marianne van Lith (Voorzitter)

juf Corine ter Mul

juf Nadine de GoedeNamens de ouders:
Audrey Wijnands

Natascha Marijt

Kayi Chan

 

Wij zoeken dringend nog een ouder die vanuit de peuterschool zitting wil nemen in de MR. U kunt hiervoor terecht bij juf Sylvia of juf Marianne.

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben voor de MR, kunt u bij de leden terecht of een mail sturen naar mvlith@scoh.nl

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren