Kledingvoorschriften SCOH

 

Kledingvoorschriften SCOH

 

Op grond van de Wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding is het voor medewerkers, ouders en leerlingen niet toegestaan gezichtsbedekkende kleding te dragen op school. Verder heeft SCOH een aantal kledingvoorschriften voor medewerkers en leerlingen.

In deze papragraaf informeren wij u over de inhoud van het verbod op gezichtsbedekkende kleding en over de kledingvoorschriften van SCOH.

 

Verbod op gezichtsbedekkende kleding

Ook op onderwijsinstellingen is de Wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding van toepassing. Op grond van deze wet is het voor medewerkers, leerlingen en ouders niet toegestaan op school kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt, of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, of onherkenbaar maakt. Het verbod geldt voor alle vormen van gezichtsbedekking zoals bivakmutsen, boerka’s, niqabs en integraalhelmen.

 

Een hoofddoek, een geschminkt gezicht, een sluier die het gezicht niet bedekt of een hoofddeksel valt niet onder het verbod. Incidentele gezichtsbedekking, zoals een verkleedmasker bij bijvoorbeeld een thema-afsluiting is mag wel. Behalve voor onderwijsinstellingen geldt dit verbod ook in het openbaar vervoer, overheidsinstellingen en zorginstellingen.

 

Kledingvoorschriften SCOH

Medewerkers en leerlingen van SCOH-scholen dragen er zorg voor dat hun uiterlijk verzorgd is en dat zij kleding dragen welke:

 

* hygiënisch is en passend bij de werk cq schoolomgeving;

* niet aanstootgevend is;

* geen statement is, dat in verband gebracht kan worden met discriminatie op ras, kleur,   geaardheid, sexe of politieke overtuiging;

* de veiligheid van zichzelf en anderen niet in gevaar brengt;

* niet disfunctioneel is, dat wil zeggen niet belemmerend is voor het vervullen of uitoefenen van een taak of functie.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren