Wat doen we in groep 7

Lezen 

Het lezen blijft ook in groep 7 erg belangrijk! We starten elke ochtend en middag met 15 minuten stillezen. ’s Ochtends uit een leesboek; ’s middags mag een stripboek, tijdschrift of informatieboek ook. Elke dinsdag- en donderdagmiddag doen we aan relaxed lezen.  

 

PAD 

Elke dag zetten de kinderen aan het begin van de ochtend en middag een PAD-kaartje neer met daarop hoe ze zich voelen. De kinderen kunnen vervolgens  iets over de gekozen emotie vertellen. Dit leert de kinderen te vertellen hoe ze zich voelen én te luisteren naar hoe de ander zich voelt. Voor de leerkracht is het ook erg fijn om te weten dat een kind zich verdrietig voelt of juist ergens zenuwachtig voor is. Daarnaast zal er regelmatig een PAD-kind van de dag zijn. Dit kind wordt die dag extra in het zonnetje gezet. 

 

Trefwoord 

Regelmatig wordt er na het leeskwartier in de ochtend Trefwoord gedaan. Vanwege het drukke programma in groep 7 richten wij ons vooral op de Bijbelverhalen, daarnaast zingen we liederen met elkaar. 

 

Spelling 

In groep 7 gebruiken we de spellingmethode van Taal Actief. In les 1 en 3 krijgen de kinderen categorieën aangeleerd (bijv. bij het woord ‘haai’ hoor ik ‘–aaj,’ maar ik schrijf ‘-aai’). Alle kinderen oefenen deze woorden ook in de klas en thuis op de computer met het programma Bloon.  

De lessen 2 en 4 draaien om werkwoordspelling. Werkwoordspelling wordt pittig in groep 7 en moet dus vaak geoefend worden. 

 

Studievaardigheden: 

In groep 7 komt een nieuw vak aan de orde, namelijk studievaardigheden. Dit oefenen we met de methode Blits. Uw kind leert bij dit vak te werken met kaarten, tabellen en schema’s. Maar ook wordt er geoefend met informatieve teksten om daar de hoofdzaak en de centrale vraag in te ontdekken. (Ook belangrijk voor het begrijpend lezen.) 

 

Engels: 

Vorig jaar hebben de kinderen al kennis gemaakt met Engels als vak. Dit jaar breiden we dat uit. Voor bijna elke woensdag wordt er huiswerk opgegeven. Soms zijn dit woordjes om te leren, soms zinnetjes of grammatica.

 

Computer 

De laptops worden regelmatig ingezet, bijvoorbeeld bij de verwerking van de lesstof.

 

Agenda en huiswerk 

De kinderen krijgen regelmatig huiswerk. Het huiswerk wordt opgeschreven in de agenda en bewaard in een huiswerkmapje.  Het is de bedoeling dat kinderen in groep 7 al wennen aan het feit dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun huiswerk en dat plannen hier een belangrijk onderdeel van is. Daarnaast is veel van het huiswerk voorbereiding op de toets of juist herhaling om de stof in te laten slijpen.  Als het te vaak voorkomt dat het huiswerk niet gedaan wordt, worden de ouders ingelicht. 

Voor de volgende vakken krijgen de kinderen standaard huiswerk: spelling (Bloon),begrijpend lezen (Nieuwsbegrip) en Engels. De kinderen krijgen ook regelmatig maakhuiswerk voor andere vakken en leerwerk voor bijv geschiedenis en aardrijkskunde.

 

 

Een paar huiswerktips: 

  • Het huiswerk is de verantwoordelijkheid van het kind, maar veel kinderen hebben wel hulp van de ouders nodig.  
  • Plan het huiswerk samen! Elke dag een kwartiertje leren is veel beter dan 1 keer heel lang. 

       Een kind leert niet door te stampen, maar door te herhalen! 

  • Indien het kind moeite heeft met het plannen, spreek dan een vaste tijd af om het huiswerk te maken/leren. (bijv. direct na het avondeten) 
  • Geef uw kind een rustige plek om te werken en een plaatsje om het huiswerk te bewaren. 
  • Leer uw kind aan om ’s avonds alle spullen voor de volgende dag klaar te leggen, dus ook het huiswerk. Zo wordt het ’s ochtends niet vergeten. 
  • Controleer regelmatig de agenda.  
  • Huiswerk waarbij internet gebruikt moet worden, kan ook altijd na schooltijd in de klas gedaan worden en er kan ook gebruik gemaakt worden van de computers in de bibliotheek. 

Weektaak: 

Elke maandag krijgen de kinderen een weektaak. Dit is een pakketje dat ze in hun weektakenmapje stoppen. Gedurende de hele week kunnen zij hieraan werken. Er wordt ook speciaal tijd voor vrij geroosterd. Op vrijdag wordt dit altijd gecontroleerd. Kinderen die te weinig af hebben, krijgen zo nu en dan hun weektaak mee naar huis en moeten deze de maandag erna ingevuld weer inleveren. Soms wordt er tussentijds ook al gecontroleerd. 

De kinderen leren zo om tijd in te plannen voor hun weektaak en om er ook zelf aan te denken. 

 

Verkeer: 

We gaan hard aan de slag met verkeer. In groep 7 hopen we nl allemaal het theoretische verkeersexamen te halen. De theorie leren we vooral met de lessen in de groep en met het oefenen van oude examens. Het praktijkgedeelte vooral in de praktijk thuis leren. Pakt u daarom regelmatig de fiets met uw kind!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren