Meldcode huiselijk geweld PO

Als school hebben wij een zorgplicht naar onze leerlingen. Hierbij hoort de meldcode huiselijk geweld. Het doel hiervan is het op tijd signaleren van kindermishandeling en acties te ondernemen om dit te stoppen.

 

Alle informatie hierover leest u in de folder hieronder. Mocht u vragen hebben of hier met iemand over willen praten, kunt u even langslopen of een afspraak maken met de directie, juf Sylvia of juf Elena.

 

136_Meldcode-Huiselijk-Geweld-PO.pdf

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren