Wat doen we in de kleutergroepen

Op de Horizon werken we in heterogene groepen. Dat wil zeggen dat er zowel kinderen van groep 1 als groep 2 in één groep zitten en onderwijs krijgen op het eigen niveau.

 

Groep 1

In groep 1 leren de kinderen om te gaan met spel. We gebruiken hiervoor de methodiek ‘’Speelplezier’’. Speelplezier heeft veel aandacht voor spelstimulering en spelend leren. Kinderen leren uiteindelijk om samen te spelen, hun zelfstandigheid/zelfredzaamheid  te bevorderen,  te delen en om een rol aan te nemen. Ze ontwikkelen ook het zelfbeeld en empathie. Hierbij komt woordenschat en het opdoen van kennis natuurlijk ook altijd aan bod.

 

Om het spel te stimuleren bieden we het demonstratiespel aan. Hierbij spelen wij een rol uit waarbij de kinderen een taal en spelimpuls krijgen waar ze de hele dag profijt van hebben. De hoeken in de klas nodigen uit tot spel. De huishoek nodigt bijvoorbeeld uit tot het naspelen van huiselijke taferelen zoals koken, afwassen en telefoneren. De materialen in het atelier inspireren kinderen bijvoorbeeld om hiermee creatief aan de slag te gaan. In bijvoorbeeld de exploratiebak (zand/watertafel) maken de kinderen kennis met verschillende materialen rondom het thema.

 

Jongste kleuters doen de meeste ervaring op met het verven met een kwast, bouwen met blokken, construeren met groot constructiemateriaal, vouwen van een rechte een schuine vouw, knopen en ritssluitingen dichtmaken, grote kralen rijgen en repen knippen. Wat ook centraal staat in groep 1 is het prentenboekverhaal, het gesprek, liedjes zingen, versjes opzeggen, woorden plakken, gooien met dobbelstenen en cijferspellen.

We hanteren de SLO doelen. Hierdoor komen alle doelen die bij de leeftijd van uw kind horen aan bod.

 

We bieden de kinderen in groep 1 klanken aan. Met ‘’Zien is snappen’’ bieden wij elk thema een aantal klanken aan. Wij leren de kinderen een duidelijk verschil tussen een klank en een letter. Een klank kan je horen en een letter kan je lezen en schrijven.

 

Wij maken tevens gebruiken van de methode ‘’Met sprongen voorruit’’. Hiermee bieden wij tellen en voorbereidend rekenen aan op een spelende manier.

 

In groep 1 krijgen de kinderen vanaf januari een weektaak. Het is hun verantwoordelijkheid om deze in de klas te maken. De taakjes variëren veel.

 

Groep 2

Wij werken ook in groep 2 volgens de methodiek van Speelplezier.

Bij speelplezier wordt uitgegaan van spelend leren, hierbij wordt elke dag een demonstratiespel gedaan waarin in doel centraal staat. Na het uitspelen door de leerkracht, wordt het samen gespeeld met de leerlingen. Dit geeft een impuls voor de kinderen om hiermee in de hoeken aan de slag te gaan. Er is elke dag een groepje kinderen wat bij de leerkracht komt voor de begeleide activiteit.  Bijvoorbeeld een reken- of taalactiviteit, de leerkracht deelt dit in op niveau.

De andere kinderen zijn op dit moment zelfstandig aan het werk met de activiteit waar de leerkracht hem of haar heeft ingedeeld. Dit zelfstandig werken duurt ongeveer 20 minuten.

 

Daarnaast heeft groep 2 ook een weektaak. Voor de herfstvakantie is dit 1 activiteit, na de herfstvakantie worden het er twee en na de kerstvakantie worden dit er drie. Dit zijn steeds wisselende activiteiten.

Zij mogen zelf inplannen wanneer zij in de week die activiteit doen.

Hiermee werken we in groep 2 hard aan de zelfstandigheid en een goede werkhouding.

 

Voor het klankonderwijs maken we gebruik van Zien is snappen. Het gaat hierbij om het horen en uitspreken van klanken. In elk thema staan er een paar klanken centraal. Ook wordt het verschil tussen een klank en een letter aangeboden. Een klank kun je horen en uitspreken en een letter kun je schrijven en lezen.

 

Wij zijn een ‘’KiVa’’  school. Dit is een antipestmethode die wij hanteren. Ook gebruiken wij de methode ‘’PAD’’. Hiermee bevorderen wij sociaal emotionele ontwikkelen. 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren