Ouderbetrokkenheid

Natuurlijk bent u als ouder nauw betrokken bij de ontwikkeling van uw kind. Het is geweldig om de basisschoolperiode van uw kind bewust mee te maken en daar ook actief in te zijn. Een goede samenwerking tussen u en de school heeft direct invloed op de ontwikkeling van uw kind. Ouders en leerkrachten staan natuurlijk voor hetzelfde doel: het beste voor uw kind!

Met u als ouders van onze leerlingen werken we aan een goede samenwerking en vertrouwensband. Door regelmatig informatie uit te wisselen, zorgen we ervoor dat de leeromgeving en de thuissituatie van uw kind goed op elkaar afgestemd zijn. U ontvangt regelmatig informatie van ons over alles wat op school speelt. Daarnaast informeren wij u zoveel mogelijk over uw kind. Ook hierin is samenwerking belangrijk en wij stellen het daarom erg op prijs als u ook ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Veel ouders helpen ons bij activiteiten op school, want zonder deze hulp kunnen we sommige activiteiten niet doen. Uw hulp wordt daarom erg gewaardeerd. U kunt op verschillende manieren betrokken zijn bij de school:

 

- zitting nemen in de ouderregiegroep

- lid worden van de medezeggenschapsraad

- lid worden van de oudercommissie

- kinderen begeleiden naar het museum, bibliotheek, kinderboerderij

 

Wilt u hier meer over weten of u aanmelden voor een van deze activiteiten? Loop dan vooral even langs bij de directie. Voor begeleiding van activiteiten met een groep, wordt u via de SchouderCom ouderapp benaderd door de leerkrachten.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren